Nilan Compact P køl XL. varmegenvindingsanlæg med varmepumpe

86.308,75 kr.

Varmegenvindingsanlæg med modstrømsveksler og varmepumpe. Til ventilation af boligen samt produktion af varmt brugsvand. CTS700 styring med intelligent fugtstyring. Til brug i lavenergihuse. Med reversibel kølekreds for komfortkøling. XL-ventilatorer gør

VI sammenligner priser og løsninger, indenfor de forskellige typer energi. FInd information og nyttige tips om dine energikilder.

Copyright © 2022 ENERGIPORTEN