Træpiller & Brænde

Se priser på træpiller og brænde

Vi var på udkig efter en billigere løsning til varme i sommerhuset. På Energiporten fandt vi en billig varmepumpe, som vi er meget tilfredse med.

Anette Jørgensen Vejle

Jeg har sparet omkring 5.000 om året ved at skifte elselskab. Kan varmt anbefale andre at benytte Energiportens service.

Hans Halfdan Roskilde

Vi har ved hjælp af Energiporten fundet en ny leverandør af strøm. Vi har sparet mange penge om måneden og er yderst tilfreds med hjælpen for jeres side.

Jens Kristoffersen Brabrand

Ved første øjekast kan træpiller og brænde virke som en simpel opvarmningsmetode, men lad dig ikke narre af deres ydmyge fremtoning. I denne artikel vil vi dykke ned i de mange facetter af træpiller og brænde som energikilder, og hvordan de bidrager til et bæredygtigt og miljøvenligt alternativ til fossile brændstoffer. Fra produktionen af træpiller til hemmeligheden bag effektiv forbrænding af brænde, er det tid til at udforske den spændende verden af biomasseenergi.

Træpiller og brænde: En sammenligning

Når det kommer til opvarmning af hjemmet, er der mange forskellige muligheder at vælge imellem. To populære valg er træpiller og brænde. I denne sammenligning vil vi se nærmere på de fordele og ulemper, der er ved at bruge træpiller og brænde som opvarmningskilder.

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, hvad træpiller og brænde egentlig er. Træpiller er små cylindriske piller lavet af savsmuld og træspåner, der er presset sammen under højtryk. Brænde, derimod, består af større stykker træ, som typisk kommer fra fældede træer eller restprodukter fra skovbrug.

Fordele ved træpiller:

 1. Høj energitæthed: Træpiller har en høj energitæthed, hvilket betyder, at de kan producere mere varme pr. kg sammenlignet med brænde.
 2. Renere forbrænding: Trækulstoffet i trækulspartiklerne gør, at de forbrændes renere end traditionelt brændsel.
 3. Nem opbevaring: Trækulspartiklerne kræver mindre plads end brændsel og kan nemt opbevares indendørs uden risiko for skimmel eller råd.
 4. Automatiseret fyring: Mange pillefyr har automatiske fødesystemer, så du ikke behøver at tænke på at lægge brænde på ilden.

Ulemper ved træpiller:

 1. Pris: Trækulspartikler kan være dyrere end brændsel, især hvis du bor i et område, hvor der er begrænset adgang til billigt træ.
 2. Afhængighed af elektricitet: De fleste pillefyr kræver elektricitet for at fungere, hvilket betyder, at de ikke vil kunne opvarme dit hjem under strømafbrydelser.

Fordele ved brænde:

 1. Billigere brændstofkilde: Brændsel er generelt billigere end trækulspartikler og kan ofte findes gratis eller til en lav pris i lokalområdet.
 2. Selvforsyning: Hvis du har adgang til egen skov eller træer, kan du selv producere din egen brændsel og blive selvforsynende med opvarmning.
 3. Hyggelig atmosfære: En knitrende ild i en pejs eller brændeovn skaber en hyggelig atmosfære i hjemmet.

Ulemper ved brænde:

 1. Arbejdskrævende: Brændsel kræver mere arbejde end trækulspartikler, da det skal saves, kløves og stables før brug.
 2. Større opbevaringsbehov: Brændsel kræver mere plads til opbevaring og skal beskyttes mod fugt for at undgå råd og skimmel.
 3. Mindre energieffektiv: Brændsel har en lavere energitæthed end trækulspartikler og producerer derfor mindre varme pr. kg.

Sammenligner man træpiller og brænde, er der både fordele og ulemper ved begge opvarmningskilder. Valget mellem de to afhænger af dine personlige præferencer, adgang til brændstof, økonomi og ønsket om at være selvforsynende eller automatisere opvarmningen.

Hvad er træpiller?

Træpiller er en form for biobrændsel fremstillet af træaffald som savsmuld, bark og træspåner. Disse materialer komprimeres under højtryk for at skabe små piller, der typisk har en diameter på 6-8 mm og en længde på 10-30 mm. Træpiller anvendes primært i pillefyr og pilleovne til opvarmning af boliger og erhvervsbygninger.

Træpiller er et populært alternativ til traditionelt brænde, da de har flere fordele. For det første har træpiller en høj energitæthed, hvilket betyder, at de kan producere mere varme pr. vægtenhed sammenlignet med almindeligt brænde. Dette gør dem mere effektive og økonomiske i brug.

Derudover er træpiller et miljøvenligt valg, da de udleder mindre CO2 end fossile brændsler som kul og olie. Produktionen af træpiller udnytter ofte affald fra skovbrug og træindustrien, hvilket reducerer mængden af affald, der ellers ville gå til spilde.

En anden fordel ved træpiller er deres ensartede størrelse og form, hvilket gør dem nemmere at håndtere og opbevare sammenlignet med almindeligt brænde. Dette kan være særligt nyttigt i situationer, hvor pladsen er begrænset eller opbevaringsmulighederne er begrænsede.

Træpiller kan fremstilles af forskellige træsorter, herunder nåletræer og løvtræer. Nåletræspiller er generelt billigere at producere og har en højere energitæthed, men løvtræspiller brænder ofte renere og producerer mindre aske. Det er vigtigt at vælge den rette type træpille til den specifikke pillefyr eller -ovn, da dette kan have indflydelse på både effektivitet og vedligeholdelse.

Sammenfattende er træpiller en praktisk og miljøvenlig løsning til opvarmning af boliger og erhvervsbygninger. De udnytter affald fra skovbrug og træindustrien og har en høj energitæthed sammenlignet med traditionelt brænde. Deres ensartede størrelse og form gør dem nemme at håndtere, opbevare og anvende i pillefyr og pilleovne.

Hvad er brænde?

Brænde er et organisk materiale, typisk træ, der anvendes som brændstof til opvarmning og madlavning. Brænde har været en af de vigtigste energikilder for mennesker i tusinder af år og spiller stadig en vigtig rolle i mange dele af verden.

Der findes forskellige typer af brænde, herunder hårdttræ, blødttræ og genbrugstræ. Hårdttræ kommer fra løvfældende træer såsom eg, bøg og ask, mens blødttræ stammer fra nåletræer som fyr, gran og lærk. Genbrugstræ kan være rester fra byggeri eller trærester fra havearbejde.

En vigtig faktor ved valg af brænde er dets fugtighedsindhold. Fugtigt træ brænder mindre effektivt end tørt træ og producerer mere røg. Det anbefales at bruge træ med et fugtighedsindhold på under 20% for at opnå den bedste forbrændingseffektivitet.

Når man sammenligner forskellige typer af brændetræ, er det også vigtigt at overveje deres brændværdi. Brændværdivurderingen angiver mængden af varmeenergi, der frigives pr. enhedsvolumen eller masse ved forbrænding af materialet. Generelt har hårdttræk en højere energivurdering end blødtræ.

Brænde kan opbevares i en brændestak eller et brændeskur for at beskytte det mod fugt og regn. Det er vigtigt at sørge for god ventilation, så træet kan tørre ud og opretholde sin brændværdi.

I de senere år har der været en stigende interesse for miljøvenlige alternativer til traditionelt brænde. Et eksempel er træpiller, som er fremstillet af komprimeret savsmuld og træspåner. Disse pilleformige produkter brænder renere og mere effektivt end almindeligt brændetræ og bidrager til at reducere CO2-udledningen.

Fremstilling af træpiller og brænde

Fremstilling af træpiller og brænde involverer forskellige processer, der har til formål at omdanne rå træmaterialer til effektive og miljøvenlige brændselskilder. I denne sektion vil vi gennemgå de vigtigste trin i fremstillingen af både træpiller og brænde.

Træpiller

Træpiller er små cylindriske partikler fremstillet af savsmuld, træspåner eller andet træaffald. Fremstillingsprocessen omfatter følgende trin:

 1. Indsamling af råmaterialer: Træaffald fra savværker, møbelfabrikker og andre kilder indsamles og opbevares i store bunker.
 2. Formaling: Råmaterialerne males til en fin tekstur ved hjælp af hammermøller eller andre slags knusningsudstyr.
 3. Tørring: Den malede biomasse tørres i en tørretromle for at reducere fugtighedsindholdet til et passende niveau (normalt mellem 10-15%).
 4. Pelletisering: Den tørrede biomasse presses gennem en matrice ved hjælp af en pelletpresse, hvor den udsættes for høj temperatur og tryk. Dette får ligninet i træet til at smelte og fungere som et naturligt bindemiddel, hvilket holder pillerne sammen.
 5. Afkøling og emballering: De nydannede piller skal køles ned før emballering for at undgå kondens og forringelse af produktkvaliteten. Derefter pakkes træpillerne i poser eller bigbags og er klar til distribution.

Brænde

Brænde fremstilles typisk ved at skære, kløve og tørre træstammer fra forskellige træsorter. Processen består af følgende trin:

 1. Fældning og opskæring: Træerne fældes, stammernes grene fjernes, og stammerne skæres i passende længder (typisk 25-50 cm).
 2. Kløvning: Stammerne kløves i mindre stykker ved hjælp af en brændekløver eller andet kløvningsudstyr. Dette gør det nemmere for brændet at tørre og letter optænding.
 3. Tørring: Det kløvede brænde skal tørre i en passende periode for at opnå et lavt fugtighedsindhold (ideelt set under 20%). Tørringen kan foregå naturligt ved oplagring udendørs under et tag eller i et soltørretårn, eller den kan fremskyndes ved hjælp af kunstig tørring i ovne.
 4. Sortering og emballering: Når brændet er tilstrækkeligt tørt, sorteres det efter størrelse og kvalitet, hvorefter det enten stables på paller eller pakkes løst i sække eller netposer.

Ved at følge disse processer sikrer producenterne af træpiller og brænde, at forbrugerne får adgang til effektive og miljøvenlige brændselskilder.

Produktion af træpiller

Træpiller er en populær og miljøvenlig energikilde, der bruges til opvarmning af boliger og kommercielle bygninger. For at forstå, hvordan træpiller produceres, er det vigtigt at kende de forskellige trin i processen samt de materialer, der anvendes.

Råmaterialer: Træpiller fremstilles hovedsageligt af savsmuld og træspåner fra skovbrug, træforarbejdningsindustrien og genbrugstræ. Disse biprodukter udnyttes effektivt og bidrager til en bæredygtig energiproduktion.

Tørring: Først skal råmaterialerne tørres for at fjerne overskydende fugtighed. Dette gøres ved hjælp af en tørretromle eller et lignende system, der opvarmer materialet ved høj temperatur. Det optimale fugtighedsindhold for træpiller ligger mellem 8% og 12%.

Formaling: Når råmaterialet er tørt, males det til en finere konsistens ved hjælp af en hammermølle eller en anden form for kværn. Dette gør det lettere at presse materialet sammen til pilleform.

Blandning: I nogle tilfælde tilsættes bindemidler som stivelse eller lignin for at øge pillestyrken og reducere risikoen for smuld. Disse bindemidler blandes grundigt med det malede materiale.

Komprimering: Det tørre og malede materiale komprimeres derefter ved hjælp af en pelletpresse. Under højt tryk og temperatur presses materialet gennem en matrice, der har små huller, som bestemmer pillestørrelsen. Når materialet passerer gennem hullerne, skæres det i den ønskede længde.

Køling: De nydannede træpiller skal køles ned for at opnå den rette hårdhed og struktur. Dette gøres ved hjælp af en køleenhed, der blæser kold luft over pillerne.

Lagring og emballering: De færdige træpiller opbevares i siloer eller poser indtil de er klar til distribution. Træpillerne kan pakkes i forskellige størrelser poser eller leveres løst efter kundens behov.

Produktionen af træpiller bidrager til et bæredygtigt energisystem ved at udnytte affaldsprodukter fra træindustrien og reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer. Derudover er træpiller CO2-neutrale, hvilket betyder, at de ikke øger koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren.

Forberedelse af brænde

For at opnå den bedste brændværdi og minimere røgudvikling er det vigtigt at forberede brænde korrekt. Her er nogle trin og tips til, hvordan du gør dette:

 1. Vælg det rette træ: Det første skridt i forberedelsen af brænde er at vælge den rigtige type træ. Hårde træsorter som eg, bøg og ask er ideelle, da de har en høj energiindhold og brænder længere end blødere træsorter som gran og fyr.
 2. Fældning og opbevaring: Fæld træet om vinteren, når saftindholdet er lavest, hvilket letter tørringsprocessen. Efter fældning skal stammerne opbevares udendørs på et tørt sted beskyttet mod regn og fugt, gerne med god luftcirkulation.
 3. Kløvning: For at fremskynde tørretiden anbefales det at kløve stammerne i mindre stykker snarest muligt efter fældningen. Brug en økse eller motorsav til at kløve stammerne i passende størrelser til din pejs eller brændovn.
 4. Tørretid: Brændet skal være helt tørt for at give den bedste forbrænding og minimere røgudvikling. Tørretiden varierer afhængigt af træsorten men ligger typisk mellem 6-18 måneder. Brændet skal opbevares stableret og dækket, så det er beskyttet mod regn og fugt.
 5. Kontrol af fugtighedsindhold: For at sikre, at brændet er tørt nok til at bruge, skal fugtighedsindholdet være under 20%. Dette kan måles med en fugtmåler, som er en lille enhed, der kan købes i de fleste byggemarkeder.
 6. Opbevaring af tørt brænde: Når brændet er tørt, skal det opbevares på et sted beskyttet mod regn og fugt for at undgå, at det bliver vådt igen. Det kan være en god idé at opbevare en mindre mængde brænde indendørs nær pejsen eller brændovnen for nem adgang.

Ved korrekt forberedelse af brænde sikrer du ikke kun en effektiv og ren forbrænding men også et behageligt indeklima uden unødige røggener.

Miljømæssige fordele og ulemper

Når det kommer til træpiller og brænde, er der både miljømæssige fordele og ulemper, som man bør tage i betragtning. Disse energikilder kan have forskellige indvirkninger på vores planet, afhængigt af hvordan de produceres og anvendes.

En af de største miljømæssige fordele ved træpiller og brænde er, at de anses for at være en CO2-neutral energikilde. Det betyder, at når træet vokser, optager det lige så meget CO2 fra atmosfæren, som det frigiver under forbrænding. Dette gør træpiller og brænde til et mere bæredygtigt valg sammenlignet med fossile brændstoffer som kul og olie.

Derudover er træpiller og brænde ofte lavet af affaldstræ fra skovbrug eller savværker. Ved at udnytte disse restprodukter bidrager man til en mere cirkulær økonomi og reducerer mængden af affald i naturen.

På den anden side er der også nogle miljømæssige ulemper ved at anvende træpiller og brænde. For det første kan produktionen af træpiller kræve en betydelig mængde energi, især hvis tørring og komprimering ikke foregår effektivt. Hvis denne energi kommer fra fossile kilder, vil den samlede miljøprofil blive mindre positiv.

En anden ulempe er, at forbrænding af træpiller og brænde kan producere luftforurening i form af partikler og andre skadelige stoffer. Dette kan være et problem, især i tæt befolkede områder eller i boliger med dårlig ventilation. Nogle nyere træpille- og brændefyringsanlæg har dog teknologi til at reducere emissionerne betydeligt, hvilket gør dem renere end ældre systemer.

Endelig er der risikoen for skovrydning og tab af biodiversitet, hvis træet ikke høstes bæredygtigt. Det er vigtigt at vælge træpiller og brænde fra certificerede kilder, der garanterer ansvarlig skovforvaltning og beskyttelse af økosystemerne.

Sammenfattende er der både miljømæssige fordele og ulemper ved træpiller og brænde som energikilde. Ved at tage hensyn til disse faktorer og vælge bæredygtige produkter kan man minimere de negative konsekvenser og bidrage til en mere miljøvenlig energiforsyning.

CO2-udledning fra træpiller og brænde

Træpiller og brænde er to populære valg for opvarmning af hjemmet, men deres indvirkning på miljøet er også værd at overveje. I denne del vil vi fokusere på CO2-udledning fra træpiller og brænde, samt hvordan de sammenlignes med andre opvarmningskilder.

Træpiller er små cylindriske piller fremstillet af tørret savsmuld og træspåner, som komprimeres under højt tryk. Brændet er typisk skovet træ, der er skåret i mindre stykker og tørret for at fjerne fugtighed. Begge materialer betragtes som biomasse, hvilket betyder, at de kommer fra plante- eller dyrebaserede kilder.

Når det gælder CO2-udledning, har træpiller og brænde nogle fordele i forhold til fossile brændstoffer som olie og gas. Biomasse anses for at være en CO2-neutral energikilde, da den mængde CO2, der frigives ved afbrænding af biomasse, svarer til den mængde CO2, planterne har optaget under deres vækst. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at træpiller og brænde ikke bidrager til klimaforandringer.

For det første skal man huske på, at produktionen af træpiller ofte kræver energi fra fossile brændstoffer. For eksempel kan tørring af savsmuld og træspåner, samt komprimering af pillerne, medføre betydelige CO2-udledninger. Derudover kan transport af træpiller og brænde fra producenten til forbrugeren også bidrage til deres samlede CO2-fodaftryk.

Brænde har også en række ulemper i forhold til CO2-udledning. For det første frigiver brændet mere CO2 pr. energienhed end træpiller, hvilket betyder, at det er mindre effektivt som opvarmningskilde. Desuden kan ineffektive brændeovne eller dårlig forbrænding resultere i ufuldstændig afbrænding og dermed øge udledningen af drivhusgasser.

For at minimere CO2-udledningen fra træpiller og brænde er det vigtigt at vælge effektive opvarmningssystemer og sørge for korrekt vedligeholdelse. Dette inkluderer regelmæssig rengøring af skorstenen og ovnen samt anvendelse af tørt brænde med lav fugtighedsindhold.

Sammenlignet med fossile brændstoffer har træpiller og brænde nogle miljøfordele, men det er vigtigt ikke at overse de potentielle ulemper ved disse opvarmningskilder. Ved at vælge effektive systemer og følge anbefalede praksis kan man reducere deres indvirkning på klimaet og gøre dem til et mere bæredygtigt valg for opvarmning af hjemmet.

Bæredygtighed i produktionen

Bæredygtighed i produktionen af træpiller og brænde er en vigtig faktor for at sikre en miljøvenlig og økonomisk fordelagtig energikilde. Når træpiller og brænde fremstilles på en bæredygtig måde, kan de bidrage til at reducere CO2-udledningen og skabe et mere klimavenligt alternativ til fossile brændstoffer.

En af de primære årsager til, at træpiller og brænde anses for at være bæredygtige, er deres evne til at udnytte restprodukter fra skovbrug og træindustrien. Dette inkluderer savsmuld, bark, grene og andet træaffald, som ellers ville gå til spilde eller kræve energiintensive processer for at blive genanvendt. Ved at omdanne disse materialer til træpiller eller brændestykker minimeres affaldet samtidig med, at der produceres en effektiv energikilde.

For at sikre en bæredygtig produktion af træpiller og brænde er det vigtigt, at der tages hensyn til følgende faktorer:

 1. Boskabshåndtering: Skove skal håndteres ansvarligt ved hjælp af bæredygtige skovbrugspraksisser for at beskytte biodiversiteten og sikre den langsigtede sundhed for økosystemet. Dette inkluderer genplantning af trær efter felling samt opretholdelse af skovens evne til at optage og lagre CO2.
 2. Transport: Transporten af råmaterialer og færdige produkter skal holdes på et minimum for at reducere CO2-udledningen fra køretøjer. Dette kan opnås ved at producere træpiller og brænde tæt på deres anvendelsessted eller ved at benytte miljøvenlige transportformer som tog eller eldrevne lastbiler.
 3. Energieffektivitet: Produktionsprocessen skal være energieffektiv for at minimere det samlede energiforbrug og de deraf følgende udledninger. Dette kan opnås ved hjælp af moderne produktionsudstyr, genanvendelse af varme og strøm samt optimering af processerne.
 4. Certificering: Forbrugerne bør vælge træpiller og brænde, der er certificeret efter anerkendte standarder for bæredygtigt skovbrug, såsom FSC (Forest Stewardship Council) eller PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Disse certificeringer garanterer, at produkterne stammer fra ansvarligt drevne skove og produceres under hensyntagen til miljøet.

Ved at prioritere bæredygtighed i produktionen af træpiller og brænde kan vi sikre en grønnere fremtid med mindre CO2-udledning og større uafhængighed af fossile brændstoffer.

Økonomiske overvejelser ved valg af opvarmningstype

Når man overvejer, hvilken opvarmningstype man skal vælge til sit hjem, er der flere økonomiske faktorer at tage højde for. Pris, effektivitet og vedligeholdelsesomkostninger er nogle af de vigtigste aspekter at overveje, når man sammenligner træpiller og brænde som varmekilder.

Først og fremmest er det vigtigt at se på prisen for brændsel. Træpiller sælges normalt i sække eller i løs vægt og kan købes i større mængder for at opnå rabatter. Brænde kan også købes i forskellige mængder og priserne varierer afhængigt af træsorten og kvaliteten. Generelt set er træpiller ofte billigere end brænde per energienhed, da de har en højere energitæthed og derfor kræver mindre opbevaringsplads.

For at kunne sammenligne de to opvarmningstyper korrekt, skal man også tage højde for effektiviteten af de respektive varmekilder. Træpillefyr har generelt en højere effektivitet end brændekedler eller -ovne, da de automatisk regulerer lufttilførslen og dermed sikrer en optimal forbrænding. Dette betyder, at træpillefyret udnytter brændslet bedre og derved giver mere varme per kilo træpiller end et traditionelt brændekedel eller -ovn ville gøre med brænde.

Vedligeholdelsesomkostningerne er også en vigtig faktor at overveje. Træpillefyr kræver generelt mindre vedligeholdelse end brændekedler eller -ovne, da de automatisk fjerner aske og har indbyggede rensesystemer. Dette kan reducere omkostningerne til rengøring og service betydeligt. Dog skal man være opmærksom på, at træpiller kan indeholde mere støv og småpartikler end brænde, hvilket kan føre til øget slid på fyrets dele og dermed højere vedligeholdelsesomkostninger på længere sigt.

Sammenfattende er der flere økonomiske overvejelser at tage højde for, når man vælger mellem træpiller og brænde som opvarmningstype. Mens træpiller ofte er billigere og mere effektive end brænde, så kan vedligeholdelsesomkostningerne variere afhængigt af det specifikke fyr eller ovn. Det er derfor vigtigt at undersøge både priser og egenskaber for de forskellige varmekilder, før man træffer en beslutning om den mest økonomiske løsning for ens hjem.

Priser på træpiller og brænde

Træpiller og brænde er to populære valg til opvarmning af boliger i Danmark. Priserne på disse produkter kan variere betydeligt afhængigt af forskellige faktorer, såsom kvalitet, mængde og leverandør. I denne artikel vil vi give dig et overblik over de aktuelle priser på træpiller og brænde samt nogle tips til, hvordan du kan finde de bedste tilbud.

Først og fremmest er det vigtigt at forstå forskellen mellem træpiller og brænde. Træpiller er små cylindriske piller lavet af savsmuld eller træflis, som er presset sammen under høj temperatur uden tilsat lim eller bindemiddel. De har en høj energitæthed og brændværdi, hvilket gør dem til et effektivt brændsel.

På den anden side består brænde af træstykker fra forskellige træsorter, der er kløvet og tørret for at reducere fugtindholdet og øge brændværdien. Brændetypen kan have stor indflydelse på prisen – hårdttræ som eg og bøg har generelt en højere pris end blødttræ som gran eller fyr.

Når det kommer til priserne på træpiller, varierer de typisk mellem 1,5-3 kr/kg, afhængig af kvalitet og mærke. En god tommelfingerregel er at gå efter certificerede træpiller, der opfylder de europæiske standarder, såsom ENplus A1 eller DINplus. Disse garanterer, at træpillerne har en ensartet kvalitet og lavt askeindhold.

Priserne på brænde afhænger af træsorten, fugtindholdet og mængden. For eksempel kan du forvente at betale mellem 500-800 kr/kubikmeter for løst brænde af blødttræ og mellem 700-1.200 kr/kubikmeter for hårdttræ. Tørret brænde med et fugtindhold på under 20% vil generelt koste mere end frisk kløvet brænde.

For at finde de bedste priser på træpiller og brænde er det en god idé at sammenligne tilbud fra forskellige leverandører. Du kan også overveje at købe større mængder ad gangen for at opnå mængderabat. Husk dog altid at tjekke produktets kvalitet og certificeringer samt leveringsomkostningerne, før du foretager et køb.

I sidste ende er det vigtigste at vælge et brændsel, der passer til dine behov og dit budget. Ved at holde øje med priserne og følge ovenstående tips kan du sikre dig den bedste værdi for pengene, når det kommer til opvarmning med træpiller eller brænde.

Tilskud og støtteordninger

I Danmark findes der forskellige tilskud og støtteordninger for at hjælpe boligejere med at reducere deres energiforbrug og skifte til mere miljøvenlige opvarmningskilder såsom træpiller og brænde. Disse ordninger kan gøre det mere økonomisk attraktivt at investere i et pillefyr eller en brændeovn.

En af de mest kendte støtteordninger er Bygningspuljen, som administreres af Energistyrelsen. Bygningspuljen yder tilskud til energirenovering af private boliger, herunder udskiftning af gamle olie- og gasfyr med mere klimavenlige alternativer som f.eks. træpillefyr. Tilskuddet beregnes på baggrund af den forventede energibesparelse samt omkostningerne ved renoveringen.

Derudover har nogle kommuner deres egne lokale støtteordninger for installation af træpillefyr og brændeovne. Det er vigtigt at undersøge, hvilke muligheder der er i din kommune, da kravene og beløbene kan variere.

En anden mulighed for finansiel støtte er håndværkerfradraget (også kaldet servicefradraget). Håndværkerfradraget giver mulighed for at få fradrag på op til 25.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn i forbindelse med energiforbedringer i hjemmet, herunder installation af træpillefyr og brændeovne. Fradraget gælder dog kun for arbejdslønnen og ikke for materialer og udstyr.

For at kunne modtage tilskud og benytte støtteordningerne, skal man som regel opfylde visse krav og betingelser. Dette kan inkludere krav om energimærkning af boligen, dokumentation for energibesparelser samt valg af en autoriseret installatør. Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i de specifikke krav for den enkelte ordning, før man igangsætter projektet.

Ved at benytte sig af tilskud og støtteordninger kan boligejere altså få økonomisk hjælp til at investere i mere miljøvenlige opvarmningsløsninger som træpiller og brænde. Dette bidrager både til lavere energiforbrug, mindre CO2-udledning og en grønnere fremtid.

Effektivitet og ydeevne for forskellige varmekilder

Når det kommer til opvarmning af hjemmet, er der forskellige varmekilder at vælge imellem. To populære muligheder er træpiller og brænde. For at afgøre, hvilken varmekilde der er bedst egnet til ens behov, er det vigtigt at forstå effektiviteten og ydeevnen for de forskellige muligheder.

Træpiller er små cylindriske piller lavet af savsmuld og træspåner, som er presset sammen under højt tryk uden brug af kemikalier eller bindemidler. De anvendes i pillefyr, som automatisk fodrer pillefyret med træpiller efter behov. Brænde består af traditionelle træstykker, som brændes i en brændeovn eller pejs.

For at sammenligne effektiviteten og ydeevnen mellem træpiller og brænde, skal vi se på følgende faktorer:

 1. Brændværdi: Træpillers energiindhold måles i megajoule per kilo (MJ/kg). Generelt har træpiller en højere brændværdi end brænde, hvilket betyder, at de producerer mere varme pr. kg materiale. Typiske værdier ligger omkring 17-19 MJ/kg for træpiller og 14-16 MJ/kg for brænde.
 2. Effektivitet: Effektiviteten af en varmekilde refererer til den procentdel af energiindholdet, der omdannes til varme. Pillefyr har generelt en højere effektivitet end brændeovne, med værdier på op til 90-95% for pillefyr og omkring 70-80% for brændeovne.
 3. Miljøpåvirkning: Træpiller betragtes som en mere miljøvenlig løsning sammenlignet med brænde. Dette skyldes, at træpiller er fremstillet af affaldstræ og har et lavere indhold af fugt og aske, hvilket resulterer i mindre partikeludledning og luftforurening. Brænding af træpiller udleder også mindre CO2 end brænding af fossile brændstoffer som olie eller gas.
 4. Praktiske overvejelser: Træpiller kræver mindre opbevaringsplads end brænde og er nemmere at håndtere, da de leveres i poser eller bigbags. Pillefyr kræver dog ofte mere vedligeholdelse end en brændeovn, da de indeholder flere mekaniske dele, der skal rengøres og serviceres regelmæssigt.
 5. Pris: Prisen på træpiller og brænde varierer afhængigt af lokale forhold og markedssituationen. Generelt set kan træpiller være dyrere pr. kg sammenlignet med brænde, men den højere effektivitet og ydeevne kan gøre dem mere økonomisk attraktive på lang sigt.

Sammenfattende har både træpiller og brænde deres fordele og ulemper, når det gælder effektivitet og ydeevne. Træpiller tilbyder en højere energitæthed, bedre effektivitet og mindre miljøpåvirkning sammenlignet med brænde. Brændestabler kan dog være billigere og kræver mindre vedligeholdelse end pillefyr. Valget mellem træpiller og brænde afhænger i sidste ende af ens individuelle præferencer, budget og praktiske overvejelser.

Varmeeffektivitet med træpiller

Træpiller er en populær og miljøvenlig opvarmningskilde, der vinder frem i mange danske hjem. De er lavet af træaffald fra savværker og andre træforarbejdende industrier og består primært af sammenpresset savsmuld og træspåner. Dette gør dem til en bæredygtig energikilde, da de udnytter affaldsmaterialer, der ellers ville gå til spilde.

Et af de store fordele ved træpiller er deres høje varmeeffektivitet. Sammenlignet med traditionelt brænde har træpiller en højere energitæthed, hvilket betyder, at de kan producere mere varme pr. kg materiale. Dette skyldes den tætte struktur og det lave fugtindhold i træpillerne, som giver en bedre forbrænding og dermed højere energiudbytte.

For at illustrere forskellen i varmeeffektivitet mellem træpiller og brænde kan man se på følgende tabel:

Energikilde

Energiværdi (MJ/kg)

Træpiller

16-18

Brændestykker

12-14

Som det fremgår af tabellen, har træpiller en energiværdi på mellem 16 og 18 MJ/kg, mens brændestykker typisk ligger mellem 12 og 14 MJ/kg. Dette betyder, at man skal bruge mindre mængde træpiller for at opnå samme varmeeffekt som ved brug af brænde.

Derudover er træpiller nemmere at håndtere og opbevare end traditionelt brænde. De kræver mindre plads og kan let doseres i pelletsovne eller pillefyr, hvilket gør det nemt for brugeren at styre varmen i hjemmet. Træpillerne er også stort set støvfri, hvilket reducerer mængden af partikler i luften og dermed bidrager til et bedre indeklima.

En anden vigtig faktor ved træpillers varmeeffektivitet er den lave miljøbelastning. Når træpiller forbrændes, frigives der CO2, men da dette CO2 tidligere har været optaget af træerne under væksten, betragtes det som en del af den naturlige kredsløb. Dette gør træpiller til en CO2-neutral energikilde, hvilket er en stor fordel i forhold til fossile brændstoffer som olie og kul.

Sammenfattende kan man sige, at træpiller er en effektiv og bæredygtig opvarmningskilde med høj varmeeffektivitet og lav miljøbelastning. De udnytter affaldsmaterialer fra træindustrien og giver en bedre forbrænding end traditionelt brænde, hvilket gør dem til et attraktivt valg for miljøbevidste forbrugere.

Varmeeffektivitet med brænde

Varmeeffektivitet er en vigtig faktor at overveje, når man vælger opvarmningsmetode til sit hjem. Brænde er en populær og miljøvenlig løsning, der har været anvendt i århundreder. For at forstå varmeeffektiviteten af brænde er det nødvendigt at se nærmere på forskellige aspekter såsom brændværdi, fugtindhold og træsort.

Brændværdi refererer til den mængde energi, der frigives ved forbrænding af et bestemt materiale. Brændværdien af træ varierer afhængig af træsorten. Generelt har hårdere træarter som eg og bøg højere brændværdier end blødere træarter som gran og fyr. Dette betyder, at hårdere træarter generelt vil give mere varme per volumenenhed sammenlignet med blødere træarter.

Fugtindhold i brændet spiller også en afgørende rolle for varmeeffektiviteten. Fugtigt brænde vil kræve mere energi for at tørre ud før det kan brændes effektivt, hvilket resulterer i lavere varmeudbytte. Ideelt set bør fugtindholdet i brændet være under 20% for optimal forbrænding. Det anbefales at opbevare brændet tørt og beskyttet mod vejret for at sikre lavt fugtindhold.

En anden faktor, der påvirker varmeeffektiviteten ved brug af brænde, er forbrændingsteknologi. Moderne brændeovne og pejse er designet til at øge varmeeffektiviteten gennem avancerede forbrændingssystemer og bedre isolering. Disse teknologier kan reducere træk og varmetab samt forbedre lufttilførsel for mere effektiv forbrænding.

For at opnå den bedste varmeeffektivitet med brænde bør man følge disse anbefalinger:

 1. Vælg en passende træsort: Hårdere træarter som eg og bøg giver generelt højere varmeudbytte.
 2. Sikre lavt fugtindhold: Opbevar brændet tørt og beskyttet mod vejret for at minimere fugtindholdet.
 3. Brug moderne forbrændingsteknologi: Vælg en brændeovn eller pejs med avancerede forbrændingssystemer og god isolering.

Ved at følge disse retningslinjer kan man opnå en høj varmeeffektivitet ved hjælp af brænde som opvarmningskilde og samtidig bidrage til et mere bæredygtigt miljø.

Opbevaring og håndtering af træpiller og brændsel

For at sikre en effektiv og problemfri opvarmning med træpiller og brænde er det vigtigt at være opmærksom på korrekt opbevaring og håndtering af disse brændsler. Dette vil ikke blot forlænge levetiden af dit fyringsanlæg, men også bidrage til en mere bæredygtig og miljøvenlig opvarmning.

Når det kommer til opbevaring af træpiller, er der flere faktorer, man skal tage højde for:

 1. Tørhed: Træpiller bør opbevares i et tørt rum eller under et overdække for at undgå fugt, som kan føre til svamp og skimmelvækst samt reducere brændværdien.
 2. Lukkethed: Opbevaringsstedet bør være lukket for at beskytte træpillerne mod vind og vejr samt uønskede gnavere.
 3. Ventilation: Sørg for god ventilation i opbevaringsrummet for at undgå kondensation og fugtophobning.

Brænde kræver også særlige overvejelser vedrørende opbevaring:

 1. Stabling: Brændet bør stables med god afstand mellem stykkerne for at fremme luftcirkulation og hurtigere tørring.
 2. Beskyttelse: Brændet skal beskyttes mod regn og sne ved hjælp af et tag eller presenning, men sørg samtidig for, at der er plads til luftcirkulation.
 3. Opbevaringstid: For at opnå den bedste brændværdi bør brændet opbevares i mindst et år før brug, så det kan nå en fugtighedsgrad på 15-20%.

Når det gælder håndtering af træpiller og brænde, er der også visse retningslinjer, der bør følges:

 1. Transport: Brug egnede redskaber som trillebører, sækkevogne eller lignende for at minimere risikoen for skader og beskadigelse af træpillerne eller brændet under transport.
 2. Påfyldning: Når du fylder træpiller eller brænde på dit fyringsanlæg, skal du sørge for at gøre det forsigtigt og undgå spild samt støvdannelse.
 3. Rengøring: Hold området omkring dit fyringsanlæg rent og ryddeligt ved regelmæssigt at feje op og fjerne eventuelt spildte træpiller eller aske.

Ved at følge disse råd sikrer du en mere effektiv og problemfri anvendelse af træpiller og brænde som energikilde samt et længere liv for dit fyringsanlæg.

Opbevaringskrav for træpiller

For at opnå den mest effektive og økonomiske opvarmning med træpiller er det vigtigt at overholde visse opbevaringskrav. Disse krav sikrer, at træpillernes kvalitet og brændværdi bevares, hvilket resulterer i en bedre varmeydelse og mindre vedligeholdelse af pillefyret.

Først og fremmest bør træpiller opbevares i et tørt og ventileret område for at undgå fugt, som kan føre til skimmel og nedbrydning af pillerne. Fugtigheden i opbevaringsområdet bør ikke overstige 60%. Derudover skal træpillerne beskyttes mod direkte sollys, da dette også kan påvirke deres kvalitet negativt.

En anden vigtig faktor er placeringen af træpillerne. Det anbefales at stable dem på paller eller lignende for at sikre en god luftcirkulation under pillerne. Dette vil hjælpe med at holde dem tørre og fri for fugt fra gulvet. Derudover bør der være en passende afstand mellem væggene og stakken af træpiller for yderligere ventilation.

For større mængder træpiller kan det være nødvendigt med en dedikeret lagerbygning eller silo. I disse tilfælde skal man sørge for, at bygningen er godt isoleret og har korrekt ventilation for at minimere fugt og temperatursvingninger. Siloer skal rengøres regelmæssigt for at undgå ophobning af støv og snavs, som kan påvirke træpillernes kvalitet.

Rotationsprincippet er også vigtigt at følge ved opbevaring af træpiller. Det betyder, at de ældste træpiller bør anvendes først, så nye piller ikke bliver blandet med gamle. Dette sikrer en jævn forbrænding og minimerer risikoen for problemer med pillefyret.

Endelig er det vigtigt at kontrollere træpillernes kvalitet regelmæssigt under opbevaringsperioden. Undersøg dem for tegn på fugt, skimmel eller nedbrydning og fjern eventuelle beskadigede piller fra opbevaringsområdet.

Ved at følge disse opbevaringskrav vil du kunne nyde godt af en effektiv og problemfri opvarmning med træpiller samt minimere vedligeholdelsesomkostningerne for dit pillefyr.

Lagring og tørring af brændsel

For at opnå den bedste forbrænding og energiudnyttelse er det vigtigt at lagre og tørre sit brændsel korrekt. Dette gælder både for træpiller og brænde. En korrekt opbevaring sikrer, at brændslet ikke bliver fugtigt eller beskadiget, hvilket vil reducere dets effektivitet som energikilde.

For træpiller er det nødvendigt at opbevare dem i et tørt og ventileret område. Dette kan være i en garage, kælder eller et skur med god ventilation. Det anbefales at placere træpillerne på paller for at sikre luftcirkulation under poserne og undgå direkte kontakt med gulvet. Desuden bør man undgå direkte sollys på poserne, da dette kan medføre kondensdannelse inde i posen.

Ved opbevaring af brænde er det vigtigt at sørge for god ventilation samt beskyttelse mod regn og sne. Brændet bør stables udendørs under et tag eller halvtag, hvor der er mulighed for naturlig luftcirkulation. Det anbefales også her at placere brændet på paller eller lignende for at undgå direkte kontakt med jorden.

Når det kommer til tørring af brændet, spiller træsorten en væsentlig rolle i processen. Generelt skal nyfældet træ tørres i mindst ét år før anvendelse som brændsel – nogle træsorter kræver dog længere tid. Her er nogle eksempler på tørretid for forskellige træsorter:

 • Bøg: 1,5 – 2 år
 • Eg: 2 – 3 år
 • Ask: 1 – 1,5 år
 • Birk: 1 år

For at opnå en effektiv tørring af brændet, bør det stables med barken nedad og med passende mellemrum mellem brændestykkerne for at sikre god luftcirkulation. Det er også vigtigt at tjekke brændets fugtighedsindhold inden anvendelse. Et optimalt fugtighedsindhold ligger mellem 15% og 20%.

Sammenfattende er korrekt lagring og tørring af både træpiller og brænde afgørende for at opnå den bedste energiudnyttelse samt en renere og mere miljøvenlig forbrænding. Ved at følge ovenstående retningslinjer kan man sikre et effektivt og problemfrit energiforbrug i sin bolig.

Sikkerhed ved anvendelse af træpiller og brænde

Sikkerhed er en vigtig faktor, når det kommer til opvarmning af dit hjem med træpiller og brænde. Korrekt håndtering og opbevaring af disse brændstoffer kan reducere risikoen for ulykker og forbedre effektiviteten af din varmekilde. I denne sektion vil vi gennemgå nogle vigtige sikkerhedsforanstaltninger, du bør tage i betragtning.

Først og fremmest er det vigtigt at vælge den rette type træpiller og brænde til din ovn eller pejs. Træpiller bør være af høj kvalitet, lavet af rent træ uden tilsatte kemikalier eller bindemidler. Brænde bør være tørt og fri for skimmel og skadedyr. Korrekt opbevaring er også nødvendigt for at minimere risikoen for brandfare.

Når det kommer til opbevaring af træpiller og brænde, skal du følge disse retningslinjer:

 1. Opbevar træpillerne i et tørt, køligt område væk fra direkte sollys.
 2. Hold dem adskilt fra andre brændbare materialer som benzin, maling eller opløsningsmidler.
 3. Overvej at bruge en dedikeret beholder til opbevaring af træpillerne for at beskytte dem mod fugt og skadedyr.
 4. Sørg for god ventilation i opbevaringsområdet for at reducere risikoen for kondens og skimmelvækst.

Når du bruger træpiller og brænde til opvarmning, skal du følge sikkerhedsprocedurer for at minimere risikoen for ulykker:

 1. Læs og følg producentens anvisninger for din ovn eller pejs.
 2. Sørg for, at skorstenen er ren og fri for blokeringer, før du tænder op.
 3. Brug kun godkendte tændingsmidler som tørt papir eller optændingsblokke – undgå flydende brændstof som benzin eller sprit.
 4. Hold altid et brandslukningsapparat i nærheden af din varmekilde, og sørg for, at det er i god stand og klar til brug.
 5. Overvåg flammerne nøje, især når du først har tændt op – lad aldrig en åben ild uden opsyn.

Ved at følge disse sikkerhedstips kan du nyde varmen fra træpiller og brænde uden unødige bekymringer om brandfare eller andre potentielle farer. Husk altid at prioritere sikkerhed ved anvendelse af træpiller og brænde i dit hjem.

Ildstedets konstruktion

Når det kommer til ildstedets konstruktion, er der flere faktorer at tage i betragtning for at sikre en effektiv og sikker brug af træpiller og brænde. Først og fremmest er det vigtigt at vælge den rette type ildsted, som passer til de specifikke behov og krav i hjemmet.

Der findes forskellige typer af ildsteder, herunder pejse, brændeovne og pilleovne. Pejse er traditionelle åbne ildsteder, der primært anvender brænde som brændsel. Brændeovne er lukkede ildsteder med en højere varmeeffektivitet end pejse, og de kan også anvende træpiller eller briketter som alternativt brændsel. Pilleovne er designet specifikt til at anvende træpiller og har ofte et automatisk fyringssystem.

Nogle af de vigtigste aspekter vedrørende ildstedets konstruktion inkluderer:

 1. Materialevalg: Ildsteder kan være lavet af forskellige materialer såsom stål, støbejern eller keramik. Hvert materiale har sine egne fordele og ulemper i forhold til varmeledning, levetid og æstetik.
 2. Isolering: En god isolering omkring ildstedet sikrer en højere varmeeffektivitet samt mindre varmetab gennem væggene.
 3. Skorstenens konstruktion: Skorstenen skal være korrekt dimensioneret og isoleret for at sikre en effektiv røggasevakuering og undgå kondensproblemer.
 4. Lufttilførsel: En passende lufttilførsel er afgørende for en optimal forbrænding af træpiller og brænde. Dette kan opnås ved hjælp af et eksternt luftindtag eller en indbygget luftspjæld i ildstedets konstruktion.

Ved valg af ildsted bør man også tage højde for lokal lovgivning samt miljømæssige krav. I Danmark er der specifikke regler omkring installation og brug af pejse, brændeovne og pilleovne, herunder krav til skorstenshøjde, afstand til brandbart materiale og emissioner.

I sidste ende er det vigtigt at vælge et ildsted med den rette konstruktion, som passer til hjemmets behov og opfylder de gældende krav. Derved sikres en effektiv og miljøvenlig opvarmning med træpiller og brænde.

VI sammenligner priser og løsninger, indenfor de forskellige typer energi. FInd information og nyttige tips om dine energikilder.

Copyright © 2023 ENERGIPORTEN